Ukončenie Kurzu spoločenského tanca a spoločenskej výchovy - PIATOK 10.2.2023

10.02.2023

Žiaci a žiačky základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a študenti kvarty Gymnázia Trebišov prejavili v tomto školskom roku značný záujem o kurz spoločenských tancov, ktorý organizovalo mesto Trebišov. Cyklus tanečných lekcií prebiehal od októbra 2022 do začiatku februára 2023, umožnil získať dievčatám a chlapcom základné vedomosti o viacerých druhoch párových tancov a najmä mnohé krokové kombinácie. Tanečné schopnosti si cibrili pod dohľadom tanečnej majsterky Ing. Márie Madzinovej.

Keďže bolo záujemcov veľmi veľa, zverenci tanečnej lektorky boli už pri výučbe tancov potriedení do štyroch skupín, slávnostné ukončenie kurzu mesto rozdelilo takisto na štyri termíny. Prvé dva venčeky sa uskutočnili minulý týždeň (10. a 11. februára) v estrádnej sále MsKS v Trebišove.

Piatkový večer (10. 2.) patril žiakom 9. ročníka základných škôl: M. R. Štefánika, Gorkého (sv. Juraja) a Gymnázia (kvarta). V prítomnosti svojich rodičov, zástupcu primátora mesta Ing. Petra Duča a pozvaných učiteľov sa predstavili s programom týchto tancov: waltz, foxtrot, polka, valčík, blues, tango counry, cha-cha, rumba, boogie-woogie, discofox, čardáš.

Tanečný repertoár mládež obohatila aj o rodičovský, venčekový a náhrdelníkový tanec. Počas slávnostného večera prebehla aj voľba kráľa a kráľovnej venčeka. Nechýbali ani zábavné tanečné pohyby - jablkový tanec, ktorý vniesol na tanečný parket množstvo zábavy a úsmevných chvíľ. Skvelú zábavu vytvárala hudobná skupina Univerzal.

Absolvovaním niekoľkomesačných hodín tanca a účasťou mládeže na večierku Kurzu spoločenského tanca a spoločenskej výchovy sa deviataci z uvedených trebišovských škôl začlenili riadne do spoločnosti.

Druhá skupina žiakov, ktorú oslovil kurz spoločenských tancov, bola do spoločnosti uvedená slávnostným programom hneď sobotu 11. 2. 2023. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV