Trebišov bol dejiskom celoslovenského stretnutia osôb so zdravotným hendikepom

04.07.2022

V dňoch 30. júna – 2. júla 2022 sa v Trebišove (areál SSOŠ DSA) uskutočnilo celoslovenské stretnutie osôb so zdravotným hendikepom, spojené so športovými hrami, v rámci Medzinárodného dňa osôb so ZP. Hlavným organizátorom podujatia boli Okresné centrum SZTP Trebišov a Základná organizácia SZTP Trebišov, spoluorganizátor mesto Trebišov.

Účastníkom spoločensko-športového podujatia predsedníčka ZO SZTP Trebišov Zuzana Fazekašová spolu so svojím organizačným kolektívom pripravila zaujímavý program zacielený na oddych, kultúrne vyžitie, ale aj získanie potrebných informácií, zakotvených v novelizovanej legislatíve.

Počas slnečných dní sa hendikepované osoby s odhodlaním zapojili do šport. disciplín a súťažili medzi sebou v hode loptou na basketbalový kôš, kopnutí na bránku, hádzaní šípok a streľbe zo vzduchovky. Na oficiálne otvorenie Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, ale aj na vyhodnotenie hier prijal pozvanie primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý prevzal nad podujatím záštitu.

Členovia okresných centier a základných organizácií si vypočuli odborný seminár o zmenách v legislatíve, platných od 1. 7. 2022 za účasti zástupcov ÚPSVR TV, večer sa zabávali pri ľudovej hudbe a piesňach FSk Studzenka z Plechotíc a milým prekvapením tohtoročného stretnutia bolo aj uvedenie do života v poradí už 12. básnickej a prozaickej zbierky tvorby ľudí s telesným hendikepom s názvom „Priateľom ... “

Veríme, že sa pozvaní hostia a zúčastnené hendikepované osoby cítili v Trebišove príjemne, zabudli na svoje problémy, či bolesti a načerpali dostatok síl a optimizmu na prekonávanie bežných každodenných situácií.

© 2023 MESTO TREBIŠOV