Stretnutie kresťanských seniorov s primátorom mesta a dekanom rim-kat. farnosti

23.02.2023

Štvrtkového stretnutia (23. 2. 2023) členov Klubu kresťanských seniorov sa na pozvanie jeho vedúceho Mgr. Jána Demčáka zúčastnili primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove Mgr. Marek Pristaš. Štatutár mesta, rovnako ako aj dekan oboznámili seniorov o pripravovaných mestských a cirkevných aktivitách na území Trebišova.

V rámci príjemného posedenia obaja zúčastnení hostia odpovedali zhromaždeným dôchodcom na ich otázky, ktorými prejavovali svoj záujem o spoločenské dianie v meste.

© 2024 MESTO TREBIŠOV