Terapia a spolupráca - seminár a workshop

29.05.2023

Pondelok 29. 5. sa v priestoroch Mestského úradu v Trebišove uskutočnil seminár s názvom ,,Terapia a spolupráca, kľúč k úspešnému zvládaniu ťažkostí spojených s poruchou autizmu„.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a riaditeľka Spojenej školy internátnej a materskej školy pre deti s autizmom PhDr. Daniela Fecková.

Seminár pripravil tím odborníkov z Terapeutického centra MARIAH pod občianskym združením Výchova zdravej rodiny a z Centra duševného zdravia, FACILITAS.

Lektorky: PhDr. Monika Piliarová a Mgr. Gabriela Hvizdošová Bartková okrem odbornej prednášky na aktuálnu tému oslovili účastníkov workshopom, ktorý inšpiroval mnohých zamyslieť sa nad potrebou arteterapie nielen pre ľudí s autizmom, ale aj ako nástroj psychohygieny, ktorý veľmi chýba na pracoviskách v pomáhajúcich profesiách.

Anna Košičanová Vašková ponúkla viac ako 2 hodiny rozprávania o závažnej situácii v rodinách s deťmi s autizmom, ďalej o metódach, postupoch, inštitúciách a odborníkoch, ktorí vedia túto situáciu pomôcť zvládnuť. Účastníkov vyzvala na vzájomnú spoluprácu pre pomoc deťom s autizmom. Celý seminár bol spestrený videonahrávkou rozhovoru s mamkou syna Riška s autizmom. Podujatiu dodal autenticitu vážnosti tejto témy, ako aj výraznejší záber informovania spoločnosti o nej.

© 2024 MESTO TREBIŠOV