Prihlásiť sa

Pripravujeme revitalizáciu mestského parku a rekonštrukciu mauzólea a pivnice

30.05.2023

Pracovné stretnutie k príprave podania žiadosti na čerpanie externých finančných prostriedkov v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG SLOVENSKO - MAĎARSKO sa uskutočnilo, za účasti predstaviteľov samospráv miest Trebišov, Michalovce, Sátoraljaújhelyi a vedenia Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína, utorok 30. 5. na Mestskom úrade v Trebišove.

V rámci prezentovaných zámerov má mesto Trebišov záujem získať finančné prostriedky na rekonštrukciu Mauzólea a historickej pivnice v jeho blízkosti a zároveň revitalizovať a postupne obnoviť a zatraktívniť zelenú časť - historický park.