Prihlásiť sa

V mestskom parku pribudlo 10 informačných tabúl

30.05.2023

Grantový program Root&Shoot v rámci medzinárodného projektu Green Foundation bol úspešný aj v podmienkach mesta Trebišov. Hlavným iniciátorom a prijímateľom finančného príspevku 400 € bola Špeciálna základná škola v Trebišove - žiaci 7.- 9. ročníka spolu s ich pedagógmi.

Grant využili na udržateľný rozvoj nášho okresu, kládli dôraz na podporu environmentálnej otázky a rozvoj turisticko-ekologických potrieb v tom, že v rámci dostupných možností títo žiaci so špeciálnymi potrebami z marginalizovaného prostredia navrhli podobu informačných tabúl, ktoré popisujú niektoré druhy drevín v mestskom parku. Samozrejme, spolupracovali s Pamiatkovým úradom Košice, mestom Trebišov a s pracovníkmi Technických služieb mesta, ktorí im pomohli tabule správne osadiť.

Nato, aby škola mohla začať s prácou na projekte, oslovila na spoluprácu aj CHKO Latorica Trebišov a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kde žiaci absolvovali prednášky, exkurzie a v príprave je aktuálne už aj záverečná konferencia projektu.