Prihlásiť sa

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade (2023)

08.06.2023

Dvadsaťpäť žiakov deviateho ročníka všetkých základných škôl v Trebišove sme dnes pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý samospráva mesta prostredníctvom oddelenia školstva pripravuje každoročne.

V zasadačke na prízemí MsÚ školopovinnú mládež privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu s prednostom úradu JUDr. Martinom Galgoczym, LL.M., ktorí ich oboznámili zo základnými faktami (aj historickými) o meste.

Pozvaní žiaci videli chod úradu zblízka, spoznali činnosti oddelení, strávili na úrade zmysluplný čas s množstvom nových informácií. S dopoludňajším programom ich oboznámila Mgr. Danica Gajdošová, vedúca odd. školstva.

Na začiatku programu žiaci dvoch škôl: ZŠ MRŠ a ZŠ Pribinova odprezentovali svoje víťazné práce, ktoré spracovali na túto príležitosť na zadanú tému ,,Mesto Trebišov očami detí„.

Za svoj výkon boli desiati z nich odmenení poukážkami a propagačnými predmetmi mesta Trebišov:

1. Ema Lajošová (ZŠ MRŠ)

2. Adam Duč (ZŠ MRŠ)

3. Evelyn Kačová, (ZŠ MRŠ)

4. Dominika Rozsypalová (ZŠ MRŠ)

5. Bianka Kiš-Petyová, (ZŠ MRŠ)

6. Daniela Ďumbalová (ZŠ MRŠ)

7. Gregor Baranec - 9.A (ZŠ Pribinova)

8. Jozef Fedor - 9.A  (ZŠ Pribinova)

9. Veronika Vitková - 9.B  (ZŠ Pribinova)

10. Gabriel Gojdič - 9.B (ZŠ Pribinova)

Následne čakala na hostí úloha – aktívna prehliadka budovy MsÚ. Žiaci sa rozdelili do štyroch skupín náhodným vytiahnutím čísla skupiny, ktorú na tento účel vytvorili. Úlohou každej skupiny bolo zistiť, aké oddelenia sa nachádzajú na tom-ktorom poschodí MsÚ. Aj v tejto súťaži sa vyhodnocoval a odmeňoval tím s najpresnejšími údajmi. 

Asi najviac zaujali žiakov posledné dva body programu DOD. Všetci sa zúčastnili na občianskom sobáši v obradnej miestnosti, počas ktorého dvaja snúbenci uzavreli simulované civilné manželstvo pred primátorom mesta a za prítomnosti matrikárky. Improvizačne rolu nevesty a ženícha zvládli stredoškoláci, ktorí v skutočnom živote tvoria zaľúbený pár.

Ostatná časť štvrtkového DOD bola venovaná hranej tlačovej besede. Otázkam žiakov sa primátor mesta nevyhýbal, práve naopak – veľmi rád a ochotne zodpovedal každú z nich.

V závere spoznávania mestských priestorov a kompetencií, ktoré prislúchajú miestnej samospráve, školopovinní žiaci a žiačky navštívili operačné stredisko v priestoroch MsP, kde videli, ako funguje kamerový systém v celom meste.

Jeden z príslušníkov mestskej polície Milan Leško, preventista, priblížil, ako vyzerá odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, policajný výstroj aj výzbroj, ale i činnosť hliadky v službe.