Stretnutie prvých abiturientov trebišovského gymnázia

01.09.2023

Symbolicky 1. septembra 2023 boli v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trebišove prijatí primátorom mesta Marekom Čižmárom, pri príležitosti 50. výročia ukončenia štúdia, prví absolventi Gymnázia v Trebišove, ktoré začalo písať svoju novodobú históriu v roku 1969.

Aj keď začiatky vzdelávania v samotnej budove školy sa spájajú s prvými povojnovými rokmi, gymnázium v dnešnej podobe začalo písať svoju históriu koncom 60. rokov. Práve prvá generácia jeho abiturientov, pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Terpákovej, sa začiatkom septembra stretla najprv na pôde školy, aby následne, v priestoroch úradu, sa slávnostne zapísala do Kroniky mesta.

Súčasťou programu bol o. i. príhovor iniciátora stretnutia a zároveň jedného z absolventov - PhDr. Jána Chovanca, PhD, primátora mesta a hudobné vstupy členov trebišovskej mládežníckej skupiny MITODA.

Zaujímavým spestrením výnimočného popoludnia bolo aj premietnutie dobového videa z konca 60. rokov minulého storočia, ktoré zúčastnením pripomenulo historické okolnosti a najmä tvár vtedajšieho mesta.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV