40. výročie založenia Štátneho archívu - pracovisko Trebišov

19.09.2023

Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov, ktoré sú zriadené a koordinované Ministerstvom vnútra SR, utorok 19. septembra 2023 slávnostne otvorili výstavu s názvom 40 rokov archívu v Trebišove. Vernisáž výstavy aj samotná výstava, inštalovaná pri príležitosti jubilejného výročia fungovania archívu v Trebišove, je sústredená v trebišovskom múzeu (Andrássyho kaštieľ). Spomedzi mnohých pozvaných hostí spoločenského života prijal pozvanie aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár. Oficiálny program otvorenia spríjemňovali hrou na keyboard žiačky Súkromnej základnej umeleckej školy v Michaľanoch.

Počas tejto slávnostnej udalosti bola PhDr. Richardom Pavlovičom, PhD., riaditeľom Štátneho archívu v Košiciach, v zrkadlovej sieni Andrássyho kaštieľa uvedená do života novovytvorená kniha o archíve. Jej autorkami sú PhDr. Margita Bandoľová, vedúca pracoviska Archív v Trebišove a Mgr. Jana Kováčová, samostatná radkyňa (odborná pracovníčka Archívu v Trebišove).

Výber z informácií o výstave a vývoji archívu:

Pracovisko Archív Trebišov začal fungovať v novej účelovej budove od r. 1983. Výstava je tvorená z panelov, na ktorých je postupne opísaná história archívu. Predtým ako vznikol Archív v Trebišove boli v prevádzke 4 okresné archívy (v Trebišove, Sečovciach, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch). Po roku 1960, keď vznikol jeden okres Trebišov, boli tieto archívy zlúčené. Sídlom archívu sa stali Sečovce (bývala budova väznice Okresného súdu v Sečovciach), keďže v Trebišove neboli vhodné budovy na umiestnenie archívu.

Kapacita však nepostačovala a preto bolo nutné vybudovať novú budovu. Až v roku 1983 sa archív konečne presťahoval do Trebišova. Výstava poskytuje návštevníkom a pozorovateľom informácie a fotografie zamestnancov a riaditeľov (vrátane expracovníkov) archívu, taktiež náhľad do archívnej činnosti, aktivít spojených s organizáciou výstav, exkurzií a školení, vyhotovovaním pomôcok, vyhľadávaním rôznych dokumentov a ďalších prác.

© 2023 MESTO TREBIŠOV