Slávnostné stretnutie jubilantov s primátorom mesta

07.10.2023

Aj tento rok sme zachovali tradíciu slávnostného stretnutia jubilantov, ktorí dovŕšili 80, 85, 90 rokov a tešíme sa, že svojou účasťou nás poctila aj jedna 99-ročná Trebišovčanka.

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár pozval najstarších občanov mesta do salónika reštaurácie Amadeus, kde sa im srdečne prihovoril, osobne zablahoželal a odovzdal finančný dar. Spolu s ním sa slávnostného stretnutia zúčastnili aj prednosta MsÚ JUDr. Martin Galgoczy LL.M. a poslankyňa MsZ PhDr. Daniela Fecková.

Príjemným prekvapením bol aj dar od mesta – hudobný hosť Peter Stašák, ktorý spolu s Dominikou Kleisovou, vďaka melodickým tónom známych piesní, spríjemňovali sviatočné popoludnie zúčastneným oslávencom.

Pamätná kniha mesta Trebišov je už obohatená aj o mená a podpisy týchto našich (tohtoročných) ctených jubilantov.

© 2023 MESTO TREBIŠOV