Náš park opäť ľahšie dýcha. Dobrovoľníci v októbri vyzbierali odpad.

14.10.2023

Náš park opäť ľahšie dýcha. Dobrovoľníci v októbri vyzbierali odpad.

Sobota 14. 10. sa niesla v duchu čistiacich aktivít. Samospráva mesta Trebišov už po niekoľkýkrát prišla s výzvou, ktorá mala motivovať ľudí, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu a pridali sa k tým, ktorí zbierajú voľne pohodené odpadky v meste. Tohtomesačná iniciatíva jednoznačne splnila svoj cieľ.

Aktívne k nej pristúpila mládež zo stredných škôl, nezaháľali úradníci, poslanci MsZ a pomáhali aj pani učiteľky z materských škôl spolu s rodičmi a ich malými deťmi. Do októbrového zberu papierikov, plastov, pohodených fliaš a ďalších odpadkov v areáli mestského parku sa veľmi ochotne zapojili dokonca aj naši seniori z viacerých denných centier mesta, aby tak išli príkladom mladšej generácii.

Pre všetkých brigádnikov mesto pripravilo zaslúženú odmenu v podobe pohostenia v areáli letného kúpaliska, kde sa občerstvili a posedeli pri vzájomných rozhovoroch. Deti zaujali tvorivé dielne, pripravené pracovníčkami Centra voľného času Trebišov. Ďakujeme a veríme, že aj vďaka takýmto podujatiam budeme mať krajšiu a zdravšiu prírodu.

© 2023 MESTO TREBIŠOV