Informačné stretnutie o regionálnych centrách podpory učiteľov „Učitelia pre 21. stor.“

18.10.2023

Stredu 18. 10. sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ informačné stretnutie o regionálnych centrách podpory učiteľov v rámci 3. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Cieľom stretnutia je poskytnúť štatutárom a zástupcom škôl v okrese Trebišov informácie k 3. kolu výzvy Učitelia pre 21. storočie„ na projekt Regionálne centrá podpory učiteľov (RCPU) v Komponente 7, Reformy 1 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Stretnutie otvoril primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, za účasti vedúcej odd. školstva na MsÚ RNDr. Jany Partilovej. Seminár zastrešuje ministerstvo školstva v zastúpení Mgr. Martinom Krížom, generálnym riaditeľom sekcie predprimárneho a základného vzdelávania a Mgr. Petrom Urbánom, PhD., ktorý je za projekt RCPU zodpovedný.

Od 1. 9. 2023 je zriadených na Slovensku celkovo 32 regionálnych centier podpory učiteľov. Dňa 11. 9. 2023 bolo vyhlásené 3. kolo výzvy “Učitelia pre 21. storočie„ na zriadenie posledných 8 centier, od septembra 2024.

V rámci diskusie otázky zúčastnených zodpovedali kompetentní odborní pracovníci ministerstva.

© 2023 MESTO TREBIŠOV