Prijatie poľských študentov a trebišovských gymnazistov primátorom mesta

19.10.2023

Stredu 18. 10. primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár prijal v zasadačke MsÚ zahraničných študentov zo strednej školy Zespół Szkół sídliacej v poľskom meste Gorzyce, ktorí sú aktuálne na výmennom pobyte v našom meste v rámci projektu „Ako si udržiavať fyzické a mentálne zdravie?“ Ich partnerskou školou je Gymnázium Trebišov. Primátor študentov oboznámil s historickými aspektami mesta Trebišov, ale aj chodom a fungovaním samosprávy.

Poľskí študenti spoločne s trebišovskými gymnazistami uskutočňovali rôzne aktivity zamerané na udržiavanie mentálneho a fyzického zdravia. Okrem činnosti v tvorivých dielňach, odborných učebniach aj športovali, učili sa zemplínske tance a navštívili aj vychýrenú Tokajskú vinohradnícku oblasť.

Projekt je podporovaný cez Visegrad Funds z programu V4 Gen Mini-grants a umožňuje krátkodobú mobilitu študentov, ako aj podporu občianskej angažovanosti, demokratických hodnôt a cezhraničného dialógu medzi mladými ľuďmi. Výhodou pre partnerské školy je  zdieľanie príkladov dobrej praxe, získavanie nových skúsenosti a zručnosti, ale i stretnutie nových priateľov a spoznávanie kultúry krajín V4.

Koordinátorkou projektu je p. uč. PhDr. Viera Žajáková. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupkyňa riaditeľky gymnázia PhDr. Jana Nováková a p. uč. RNDr. Dagmar Ružinská.

© 2023 MESTO TREBIŠOV