Október - mesiac úcty k starším - kultúrny program mesta

19.10.2023

V rámci mesiaca Október, ktorý je venovaný úcte k starším, si trebišovskí seniori mali možnosť užiť pekné podujatie, ktoré pre nich v MsKS pripravilo mesto Trebišov.

Podujatie otvoril svojím príhovorom primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. O skvelý spoločensko-zábavný program sa postarala legenda slovenského humoru Ander z Košíc, ktorý opäť raz nesklamal a priniesol so sebou poriadnu dávku tradičnej zábavy. Úžasný hudobný zážitok zúčastneným dopriala hudobná skupina Elizabeth.

© 2023 MESTO TREBIŠOV