BURZA INFORMÁCIÍ 2023 OSLOVILA VIAC AKO 500 ŠTUDENTOV

27.10.2023

Aj tento rok sa v Estrádnej sále Mestského kultúrneho stediska konala Burza informácií.  Podujatie organizuje už každoročne Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, v spolupráci a s podporou mesta Trebišov.  Cieľom je prezentácia stredných škôl a ich študijných odborov a cieľovou skupinou sú žiaci deviatych ročníkov základných škôl. 

Tohtoročná burza  priniesla žiakom ZŠ veľa dôležitých informácií, ako aj praktické a zaujímavé ukážky z činností a zamerania jednotlivých stredných škôl. Odprezentovalo sa tu 10 stredných škôl z Trebišova a okolia a možnosť vidieť ich malo vyše 500 žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

Burzu informácií 2023 otvorili svojimi príhovormi primátor mesta Trebišov PhDr. marek Čižmár a riaditeľ Úradu práce soc. vecí a rodiny v Trebišove Mgr. Martin Dzielavský.

Veríme, že Vám táto akcia pomôže pri rozhodovaní sa, kam na strednú školu.

© 2023 MESTO TREBIŠOV