Mesto zrekonštruovalo budovu bývalej márnice na cintoríne

31.10.2023

V priebehu mesiacov september a október 2023 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov zrekonštruovali objekt bývalej márnice na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Predmetom rekonštrukcie bola úprava fasády budovy, výmena odkvapových žľabov a zvodov, náter strechy, výmena vstupných dverí, výmena okna a vykonanie terénnych úprav okolia budovy. Celkové opravy na objekte si vyžidali sumu 5006 eur bez DPH.

V súčasnosti slúži tento objekt ako sklad náradia a techniky, ktorú využívajú pracovníci správy cintorína pri svojej každodennej práci.

© 2023 MESTO TREBIŠOV