Slávnostné odovzdávanie nájomných bytov na sídlisku JUH

28.02.2024

V súvislosti s úspešným ukončením strategicky a finančne významného projektu v oblasti podpory nájomného bývania a jednej z najväčších takýchto investícií samospráv na Slovensku v aktuálnom období - „Trebišov, sídlisko JUH I., 2 x 39 b.j. nájomné byty Bytový dom C a Bytový dom D“ – sa dnes,  stredu, 28.2.2024, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Ing. Igora Chomu, Generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Tomáša Lamprechta, primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, predstaviteľov  spoločností, ktoré sa podieľali na výstavbe a predstaviteľov mesta uskutočnilo ich slávnostné odovzdanie novým nájomníkom.

Projekt bol financovaný:

  • dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania v sume 1 659 040,54 €,
  • úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 3 886 690,00 €
  • a vďaka finančným prostriedkom mesta Trebišov v sume 118 481,47 €.

Výstavba 78 nových nájomných bytov začala v októbri 2021 a ukončená bola v novembri 2023. Bytové jednotky boli následne skolaudované v mesiaci december 2023. Jednotlivým žiadateľom boli nájomné byty schválené Mestským zastupiteľstvom v Trebišove 12. 2. 2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV