Slávnostné otvorenie novovybudovanej kompostárne v Trebišove

10.05.2024

Piatok 10.5.2024 sa za účasti vedenia mesta Trebišov, stavebných spoločností a spoločností podieľajúcich sa na realizácii projektu, ako aj súčasných a bývalých poslancov mesta Trebišov slávnostne otvorila novovybudovaná kompostáreň v Trebišove.

Projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Trebišove“ bol financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ, Ministerstva životného prostredia SR v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a mesta Trebišov v celkovej výške 3 490 565,86 EUR. Realizácia projektu kompostárne trvala od marca 2022 a ukončená bola v decembri 2023.

Súčasťou otvorenia bola aj komentovaná prehliadka priestorov kompostárne, ktorou prítomných previedol zástupca primátora mesta Ing. Peter Duč.

Zariadenie zahŕňa niekoľko stavebných objektov ako je prijímacia hala, prijímacie boxy, plochy pre hygienizačné jednotky, plochy na dozrievanie kompostu, či plocha na uskladnenie hotového kompostu. Technologické zariadenie pozostáva z hygienizačných jednotiek, prevzdušňovacieho systému, čerpadiel, sifónov a dúchadiel. Ďalšími súčasťami sú rádiové teplotné sondy, riadiaci, kontrolný a vizualizačný systém.

Kompostáreň bude slúžiť na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby miestnej zelene, ale aj z domácností. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ( odpad z kuchyne a zvyšky jedál )  a biologicky rozložiteľného odpadu ( tráva, burina, konáre) od rodinných domov sa spustí 13.5.2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV