2. ROČNÍK POCHODU „PUCI PEŠO“

13.05.2024

Sobotu 11. mája 2024, sa uskutočnil 2. ročník pochodu pre verejnosť pod názvom „Puci pešo“. 16 kilometrovú trasu, ktorá viedla z Trebišova do Kožuchova a späť si prišlo vychutnať takmer 50 ľudí.

Všetkých rekreačných chodcov privítal ráno pred Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína svojim spevom FS Paričovčan. Po príhovore primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára a syna Juraja Puciho Jána Puciho sa chodci vydali cez mestský park k hrádzi Trnávky a odtiaľ do Zemplínskeho Hradišťa. Následne do Kožuchova a odtiaľ sa vrátili späť cez Zemplínske Hradište naspäť do Trebišova.

V Kožuchove, rodnej obci Juraja Puciho, si účastníci pochodu uctli jeho pamiatku položením venca k jeho hrobu a pri obecnom úrade im bola sprostredkovaná výstava artefaktov spojených so životom Juraja Puciho.

Sme radi, že sa nám darí zachovať tradíciu tohto pochodu a tešíme sa na Vás opäť o rok.
Pochod sa konal s podporou mesta Trebišov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV