Otvorenie školskej knižnice na ZŠ Komenského

06.06.2024

V priestoroch Základnej školy na Komenského ulici v Trebišove sa stredu, 5.6.2024, uskutočnilo slávnostné otvorenie novej Školskej knižnice. Je výsledkom spoločného úsilia rodičov, sponzorov a školy, ktorá využila finančné prostriedky z rôznych výziev a grantov. Slávnostné otvorenie poctili svojou prítomnosťou aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, vedúca oddelenia školstva na MsÚ RNDr. Jana Partilová, riaditeľ školy Mgr. Radoslav Ujhelyi a učitelia, ktorí si spolu so žiakmi pripravili pre túto príležitosť krásne spevácke a recitačné vystúpenia.

Knižnica je navrhnutá s ohľadom na maximálny komfort a inšpiráciu pre svojich návštevníkov. Disponuje odpočinkovou zónou s pódiom, ktorá ponúka možnosti na rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia, ako sú vystúpenia, prezentácie a besedy. Je vybavená modernou audiovizuálnou technikou, ktorá umožňuje realizáciu rôznych podujatí. Interiér je navrhnutý tak, aby poskytoval pohodlné a príjemné prostredie.

Knižnica ponúka ergonomické sedenie a dostatok priestoru na individuálne aj skupinové čítanie. Priestor je vybavený kvalitným osvetlením, ktoré je prispôsobené na čítanie a štúdium. Nová knižnica pokračuje v tradícii, ktorá bola na škole zavedená pred rokmi. Žiaci majú k dispozícii preukazy, s ktorými môžu aktívne využívať knižničné služby a požičiavať si knihy. Systém výpožičiek je modernizovaný a elektronicky evidovaný, čo umožňuje jednoduchú správu a rýchly prístup ku knihám.

Hlavným cieľom tohto priestoru je podporiť čitateľské zručnosti a lásku k literatúre medzi žiakmi. V dnešnej dobe, keď čítanie často ustupuje do úzadia, poskytuje knižnica atraktívne prostredie, ktoré motivuje deti k aktívnemu čítaniu a vzdelávaniu. Veríme, že nová knižnica sa stane miestom, kde sa budú žiaci cítiť pohodlne a kde budú môcť rozvíjať svoje čitateľské a vzdelávacie schopnosti.

Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že knižnica bude prínosom pre celú školskú komunitu.

© 2024 MESTO TREBIŠOV