V súťaži vyhlásenej Ministerstvom obrany „Vojaci očami detí“ úspešní žiaci našich škôl

07.06.2024

Ministerstvo obrany SR každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl „Vojaci očami detí“. Zapojiť sa do nej môžu žiaci z celého Slovenska. Tento ročník bol však výnimočný. Zo šiestich ocenených žiakov sú piati z východného Slovenska a dvaja z Trebišova. Preto sa odovzdávanie cien uskutočnilo v Sále cti 21. mechanizovaného práporu v Trebišove.

Odovzdávanie cien prebehlo za účasti náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR gen. Ing. Daniela Zmeka, hlavného štátneho radcu na Ministerstve obrany a šéfredaktora časopisu Obrana PhDr. Pavla Vitka a primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára.

Vyhodnotenie už 23. ročníka výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl „Vojaci očami detí“ sa uskutočnilo 17. mája 2024 na Ministerstve obrany SR. Tradične ju vyhlásili minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a redakcia mesačníka OBRANA. Z troch stoviek škôl prišlo celkovo 2 335 výtvarných prác, čo je štvrtý najvyšší počet v histórii súťaže. V kategórii mladší žiaci bolo hodnotených 1 839 prác, v kategórii starší žiaci ich bolo 494.

V kategórii mladší žiaci zvíťazila práca Niny Hozzovej zo ZUŠ v Smižanoch. Druhé miesto v tejto kategórii získal Andrej Matušák zo SZUŠ Ľubomíra Hoľmu v Trstenej a na treťom mieste sa umiestnila práca Natálie Möhwaldovej zo stropkovskej ZŠ Mlynská.

Hlavnú cenu v kategórii starších žiakov porota udelila Sofii Lovásovej zo ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Na druhom mieste sa umiestnila Nela Jacková zo ZŠ Pribinova v Trebišove a tretiu cenu získala práca Lívie Pinkošovej zo ZUŠ vo Vranove nad Topľou.

Víťazi v obidvoch kategóriách získali diplomy, propagačné predmety OS SR a finančné prémie. Ich práce budú publikované v rezortnom časopise Obrana a na rezortných elektronických portáloch.

Blahoželáme!

© 2024 MESTO TREBIŠOV