Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

21.06.2024

Štvrtok 20.6.2024 sme otvorili brány nášho Mestského úradu. Už tradičné podujatie ponúklo žiakom základných škôl na území mesta bližšie spoznať priestory a fungovanie tejto inštitúcie.

Tento rok sme DOD 2024 ozvláštnili otvorením Putovnej výstavy k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Trebišov. Tvoria ju výtvarné práce žiakov všetkých základných škôl v meste. Neskôr sa presunie do „starej“ športovej haly v mestskom parku, kde si ju budete môcť pozrieť počas Dní mesta Trebišov 2024.

DOD otvorili gróf a grófka Andrássyovci, ktorí k nám prišli z 19.storočia a priblížili nám toto obdobie. V programe sa ľudovým pásmom predstavili aj šikovné deti z folklórneho súboru Holubienka pri CVČ v Trebišove a mažoretky Severky zo ZŠ na Pribinovej ulici,ktoré sú aktuálnymi víťazkami medzinárodnej súťaže International dance open Slovakia. Po nich patrilo uvítacie slovo primátorovi mesta PhDr. Marekovi Čižmárovi.

Neskôr sa žiaci presunuli na „školské“ mestské zastupiteľstvo, ktoré viedol primátor spolu so svojím zástupcom Ing. Petrom Dučom a prednostom MsÚ JUDr. Martinom Galgoczym, LL.M. Vyskúšali si, ako prebieha rokovanie v praxi, s možnosťou zapojiť sa do diskusie a použiť hlasovacie zariadenie. Súčasťou bola aj prezentácia žiackych participatívnych projektov. Všetci žiaci mali aj možnosť prezrieť si priestory a oddelenia Mestského úradu aj Mestskej polície a dozvedieť sa viac o ich fungovaní.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

© 2024 MESTO TREBIŠOV