Vyhodnotenie súťaže „Návrh pohľadnice k 770.výročiu mesta“

22.06.2024

Mesto Trebišov a Centrum voľného času v Trebišove v priebehu mesiacov máj a jún 2024 vyhlásili pri príležitosti 770. výročia mesta Trebišov súťaž ,,Návrh pohľadnice k 770. výročiu mesta Trebišov". Súťaž bola organizovaná pre žiakov druhého stupňa základných škôl sídliacich v meste Trebišov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 80 žiakov (22 chlapcov a 58 dievčat) z piatich základných škôl pôsobiacich v meste Trebišov: ZŠ Ulici M. R. Štefánika, ZŠ Komenského ulici, ZŠ Pribinovej ulici, CZŠ s MŠ sv. Juraja a ZŠ na Ulici Ivana Krasku v Trebišove.

Vyhodnotenie súťaže prebehlo v priestoroch centra voľného času. O výsledkoch rozhodovala porota, ktorej predsedom bol Mgr. art Peter Valiska Timečko, ArtD. Pán primátor udelil 8 cien primátora.

Víťazi boli ocenení vo štvrtok 20.6.2024, v priestoroch Mestského úradu pri príležitosti Dňa otvorených dverí na MsÚ. Ceny odovzdával primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, riaditeľ Centra voľného času v Trebišove Mgr. art Peter Valiska Timečko ArtD. a vedúca oddelenia školstva na MsÚ RNDr. Jana Partilová.

Výsledky súťaže:

Kategória- počítačová grafika, umelá inteligencia, fotografia:

 • 1. miesto - Mia Timea Nagyová, zo ZŠ na Pribinovej ulici, Trebišov
 • 2. miesto - Vanesa Balogová, zo ZŠ na Ulici Ivana Krasku, Trebišov
 • 3. miesto - Bo Peng, zo ZŠ na Pribinovej uici, Trebišov

Kategória- kresba, grafika:

 • 1. miesto - Viktória Melinčáková, zo ZŠ Komenského ulici, Trebišov
 • 2. miesto - Anastázia Dubovanová, zo ZŠ na Ulici M. R. Štefánika, Trebišov
 • 3. miesto - Jakub Štefanko, z CZŠsMŠ sv. Juraja, Trebišov

Cena primátora:

 • Samuel Talian - zo ZŠ na Pribinovej ulici, Trebišov
 • Nela Jacková - zo ZŠ na Pribinovej ulici, Trebišov
 • Filip Grecula - zo ZŠ na Pribinovej ulici, Trebišov
 • Kristína Spišáková - zo ZŠ na Pribinovej ulici, Trebišov
 • Noemi Haburajová - z CZŠsMŠ sv. Juraja, Trebišov
 • Marianna Dolíková - zo ZŠ na Ulici M. R. Štefánika, Trebišov
 • Júlia Kováčová - zo ZŠ na Ulici Ivana Krasku Trebišov
 • Timea Macková - zo ZŠ na Komenského ulici, Trebišov

Víťazom srdečne blahoželáme!

© 2024 MESTO TREBIŠOV