Žiacke mestské zastupiteľstvo na DOD Mestského úradu: Žiaci prezentovali inovatívne projekty

24.06.2024

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Trebišove priniesol množstvo zážitkov pre žiakov našich základných škôl. Tento rok opäť dostali jedinečnú príležitosť vidieť, ako funguje mestské zastupiteľstvo v praxi, pod vedením primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára. Súčasťou boli, tak ako na reálnom zastupiteľstve, aj zástupca primátora Ing. Peter Duč a prednosta MsÚ JUDr. Martin Galgoczy LL.M.

Jedným z hlavných bodov programu boli prezentácie žiackych participatívnych projektov, ktoré majú významný prínos pre rozvoj a zlepšovanie našich škôl. Tieto projekty, vytvorené školskými tímami, sú zamerané na skvalitnenie školského prostredia a posilnenie komunitného života.

Každá škola predstavila svoj projekt, po ktorom žiacke mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie s nasledovným poradím:

1. ZŠ na Ulici M. R. Štefánika - „Triedim, triediš, triedime...“

2. ZŠ na Pribinovej ulici - „Renovácia steny v knižnici - Strom poznania“

3. CZŠ s MŠ sv. Juraja - „Zelená oddychová a vzdelávacia zóna“

4. ZŠ na Komenského ulici - „Interaktívna hracia plocha“

Schválené projekty nielen zlepšia školské prostredie, ale aj posilnia komunitný život v školách, čím prispejú k celkovému zvýšeniu kvality vzdelávania v našom meste. Všetky projekty boli finančne ohodnotené v sume v rozmedzí od 100€ do 400€.

Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným za ich úsilie a skvelé nápady!

© 2024 MESTO TREBIŠOV