Fotogaléria

Večer tekvicových strašidiel

06.11.2014

Večer tekvicových strašidiel 6.11.2014.

Nová vysokozdvižná plošina

04.11.2014

Do vozového parku Technických služieb mesta Trebišov pribudla v novembri 2014 nová vysokozdvižná plošina.

Otvorenie Mestského kina Slávia

31.10.2014

31.10.2014 sa konalo prvé premietanie digitalizovaného Mestského kina Slávia. Premietanie začalo o 18.30 h 3D filmom 7 trpaslíkov.

Otvorenie Denného centra č. 6

31.10.2014

31.10.2014 sa konalo slávnostné otvorenie Denného centra č. 6 na Dopravnej ulici.

Metodický deň pre učiteľov MŠ a ZUŠ

30.10.2014

30.10.2014 sa v malej zasadačke MsÚ v Trebišove konal metodický deň učiteľov materských škôl a učiteľov základnej umeleckej školy.

Trebišovský jesenný trh 2014

29.10.2014

Trebišovský jesenný trh 29.10.2014.

Október - mesiac úcty k starším

28.10.2014

Október - mesiac úcty k starším 28.10.2014.

Zlatý hlas 2014

27.10.2014

Zlatý hlas 2014 - 27.10.2014.

Skatepark Trebišov

20.10.2014

Mesto Trebišov začalo s montážou prekážok v prvom mestskom skateparku.

Šarkaniáda 2014

19.10.2014

Šarkaniáda 19.10.2014.

Jubilejná výstava drobnochovateľov

12.10.2014

Dnes 11.10. a 12.10.2014 sa konala 40. oblastná výstava králikov, mláďat, hydiny, holubov a exotického vtáctva v priestoroch Mestského hospodárskeho strediska.

Rekonštrukcia chodníka na Stavebnej ulici

11.10.2014

V septembri 2014 prebiehala rekonštrukcia chodníka na Stavebnej ulici.

Úprava parkovísk

11.10.2014

Mesto obnovilo v októbri 2014 náter vyznačujúci parkovacie miesta na parkoviskách.

Digitalizácia kina

09.10.2014

9.10.2014 bola vyprázdnená premietacia miestnosť v MsKS. Odstránil sa starý projektor na celuloidové filmy, aby sa uvoľnilo miesto pre novú digitálnu techniku.

Josef Laufer v Trebišove

09.10.2014

Josef Laufer v Trebišove 9.10.2014.

Rozšírenie križovatky

09.10.2014

Mesto Trebišov začalo s rozšírením križovatky na ulici M. R. Štefánika s ulicou Cintorínskou.

Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici

08.10.2014

V októbri 2014 prebiehala rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici.

Projekt Korčuľuje celé Slovensko

30.09.2014

30. septembra 2014 navštívil maskot Goooly prvácke triedy na základných školách v Trebišove, ktoré sa zapojili do projektu Korčuľuje celé Slovensko. Zúčastnil sa aj tréningu…

© 2024 MESTO TREBIŠOV