Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: dragulova.anna@trebisov.sk

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: koscova.kvetoslava@trebisov.sk

Ostatné informácie sú dostupné na stránke:

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 1. kolo 23.3.2024

Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo 6.4.2024

© 2024 MESTO TREBIŠOV