V roku 2024 budú zvýšené miestne dane

22.12.2023

Mesto pristúpilo k úprave sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024 z dôvodu zmien v legislatíve. Dôvodom je  nižší nárast príjmov z podielových daní,  ktoré značnou mierou negatívne ovplyvnili príjmy mesta a znamenajú zhoršenie finančnej situácie mesta (napr. zmeny týkajúce sa zvyšovania minimálnej mzdy, valorizácie miezd, zvyšovania cien energií, inflácia). 

Sadzba dane pozemkov v katastrálnom území mesta Trebišov sa zvyšuje o 30% a v katastrálnom území Milhostov o 34,88 %.

Sadzba dane stavieb podľa jednotlivých predmetov dane sa v katastrálnom území mesta Trebišov zvyšuje v priemere o 26,14 %  a v katastrálnom území Milhostov o 24,06%.

Vplyv zvýšenia sadzieb dane na rok 2024 pre obyvateľov:

Trebišov:

1) Stavba na bývanie so zastavanou plochou 120 m2 – daň sa zvýši o 8,40 €/rok.

2) Byt s výmerou podlahovej plochy 70 m2 - daň sa zvýši o 3,85 €/rok.

3) Stavebný pozemok o výmere napr. 500 m2  - daň sa zvýši o 34,85 €/rok.

4) Záhrada o výmere 200 m2 - daň sa zvýši o 1,39 €/rok.

5) Orná pôda o výmere 1000 m2 - daň sa zvýši o 0,68 €/rok.

Milhostov:

1) Stavba na bývanie so zastavanou plochou 120 m2 - daň sa zvýši o 8,40 €/rok.

2) Garáž o výmere 20 m2 - daň sa zvýši o 4,60 €/rok.

3) Stavebný pozemok o výmere napr. 500 m2 - daň sa zvýši o 34,85 €/rok.

4) Záhrada o výmere 200 m2 - daň sa zvýši o 1,39 €/rok.

5) Orná pôda o výmere 1000 m2 - daň sa zvýši o 0,78 €/rok.

S účinnosťou od 01.01.2024 bude platné nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta Trebišov, www.trebisov.sk.

Pre porovnanie uvádzame prehľad sadzieb miestnych daní v €/m2 na rok 2024 v niektorých mestách Košického a Prešovského kraja:

  Vranov nad Topľou Rožňava Michalovce Trebišov
Stavby na bývanie 0,35 0,50 0,35 0,37
Stavby na pôdoh. produkciu 0,35 0,50 0,35 0,47
Chaty 0,53 0,79 1,00 1,05
Garáže 1,14 1,10 1,30 1,13
Garáže hromadné 1,14 1,10 0,80 0,93
Garáže podzemné 1,14 0,55 1,00 0,73
Priemyselné stavby 1,85 3,80 2,00 1,98
Stavby na podnikanie 3,20 3,80 3,50 2,77
Ostatné stavby 3,20 3,00 2,00 1,25
Príplatok za podlažie v €/m2 0,11 0,10 0,10 0,10
Byty 0,53 0,50 0,40 0,36
Nebyt. priestor na podnikanie 3,20 3,80 2,00 1,47
Nebyt. priestor napr. garáž 1,14 1,10 1,10 2,23

© 2024 MESTO TREBIŠOV