Prihlásiť sa

Oznámenie zmien vo výkonnom vedení HK Slavoj Trebišov

05.12.2012

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov Vás touto cestou informuje o zmenách vo výkonnom vedení klubu a stanovách klubu.

 

Výkonné vedenie:

Martin Olexík - prezident klubu - 2 hlasy pri hlasovaní

Mgr. Miroslav Tóth - viceprezident klubu- 1 hlas pri hlasovaní

PhDr. Marek Čižmár - viceprezident klubu - 1 hlas pri hlasovaní

Lucia Huľová - výkonný manažér klubu - 1 hlas pri hlasovaní

Jozef Gedeon - manažér mládeže klubu  - 1 hlas pri hlasovaní

JUDr. Jozef Dragula - tajomník klubu - 1 hlas pri hlasovaní

 

Podpisové právo za vedenie klubu:

Martin Olexík

Mgr. Mirosláv Tóth

Lucia Huľová

 

Za klub vždy podpisujú dvaja konatelia  a zároveň podpis opatria pečiatkou klubu.

Za klub o zmluvných veciach, reklamnej činnosti, sponzoringu rokujú a navonok za klub vystupujú len členovia výkonného výboru.

V prípade rokovania o zmluvných podmienkach, reklamnej činnosti a sponzoringu musia byť pri rokovaní minimálne dvaja členovia výkonného vedenia klubu.

V prípade nedodržania stanov klubu, klub nezodpovedá za nedorozumenie a prípadné vzniknuté škody.                                                   

 

Martin Olexík

Prezident klubu