V prípade porúch s dodávkou tepla a TUV kontaktujte spoločnosť TREBIŠOVSKÁ ENERGETICKÁ, s.r.o.

V prípade porúch s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody kontaktujte spoločnosť TREBIŠOVSKÁ ENERGETICKÁ, s.r.o. na tel. čísle 0907 936 199.
 

Spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. je od roka 2013 prevádzkovateľom systému centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Trebišov. Trebišovská energetická, s.r.o. je súčasťou energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o., ktorá na výrobu energií využíva biomasu. Vykurovanie domácností Trebišovčanov teda nezabezpečuje mesto, ale  spomínaná súkromná spoločnosť.  

Oznamujeme preto občanom mesta Trebišov - spotrebiteľom, že v prípade akýchkoľvek porúch na dodávke tepla a teplej úžitkovej vody je potrebné smerovať všetky podnety priamo na spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. Pre odberateľov je k dispozícií 24-hodinová služba na telefónnom čísle 0907 936 199 alebo kontaktujte Ing. Emila REŠETÁRA /počas pracovnej doby/ na mobilnom čísle 0905 294 660.  

Ďakujeme za pochopenie.                       

Mesto Trebišov

© 2024 MESTO TREBIŠOV