Prihlásiť sa

Plán kosenia 17. KT

20.04.2018

Plán kosenia 17. KT

23.4.2018      ulice: Komenského, Šrobárová, Hviezdoslavova,
                      Ul. T. G. Masaryka - OD Kaufland, Ľ. Podjavorinskej,
                      sídlisko J. Husa,
                      svetelná križovatka, autobusová stanica,

24.4.2018      sídlisko Mier, Ul. Čsl. armády

25.4.2018      ulice: Kutnohorská, Zimná, Tržná, medzipriestory bytových domov,

26.4.2018      Berehovská ul., pri predajni Milk-agro, medzipriestory bytových domov,
                      Ul. 1. decembra

27.4.2018      Berehovská ul., medzipriestory bytových domov, cintorínsky parčík

Kosenie zelených plôch v meste vykonávajú pracovníci Mestského hospodárskeho strediska.