Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 18.5.2018

26.04.2018

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

18. máj 2018 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov - ul. M. R. Štefanika č.d. 2586/58, č.d. 2339/56, č.d. 3780/54C, od č.d. 3860 po č.d. 3836; časť ul. Berehovská od č.d. 2168 po č.d. 2173/11; ul. Cintorínska č.d. 850/1, č.d. 850/3, č.d. 3549/73; ul. Komenského od č.d. 1911/73 po č.d. 2137/43, č.d. 863/1, č.d. 3193/12, č.d. 1881/14

Berehovská 1 Trebišov, ČOM: 0000533778, EIC: 24ZVS00000354721
Komenského 14 Trebišov, ČOM: 0000457352, EIC: 24ZVS00000379914
M. R. Štefánika 54 Trebišov, ČOM: 0000555325, EIC: 24ZVS0000062034M
M. R. Štefánika 56 Trebišov, ČOM: 0000457181, EIC: 24ZVS00000375889
M. R. Štefánika 56 Trebišov, ČOM: 0000580447, EIC: 24ZVS0000019864D
M. R. Štefánika 56 Trebišov, ČOM: 0000457382, EIC: 24ZVS0000038123B
M. R. Štefánika 2329 Trebišov, ČOM: 0001276404, EIC: 24ZVS0000652343A