Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 11.6.2018

24.05.2018

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

11. júna 2018 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov - ul. Pribinová, ul. Hurbanová okrem bytových domov č. 2260/28 a č. 2260/27, časť ul. Varichovská od č.d. 1903/17 po č.d. 1948/51, od č.d. 48/6 po č.d.1689/15, časť ul. Kukučinová od č.d. 1689/15 po č.d. 86/5, od č.d. 151/22 po č.d. 155/10, časť ul. M. R. Štefánika od č.d. 1145/1 po č.d. 73/23, č.d. 1175/9, č.d. 1805/2, č.d. 3333, na ul. Šrobárovej č.d. 74/1

M. R. Štefánika 751 Trebišov, ČOM: 0000555401, EIC: 24ZVS00000621932