Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: mestský policajt

04.06.2018

Mesto Trebišov zastúpené primátorom PhDr. Markom Čižmárom so sídlom na Ul. M. R. Štefánika 862/204, Trebišov oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

mestský policajt

Požiadavky na uchádzača:

  • vek 21 rokov a viac

  • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

  • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície

  • vodičské oprávnenie sk. B

Ďalšie kritéria:

  • zbrojný preukaz - je výhodou

  • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície, vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole - je výhodou

  • znalosť športovej al. služobnej kynológie – je výhodou

Žiadosť spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručte najneskôr do 8. júna 2017 na adresu: Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: galgoczy@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Pohovor s vybranými uchádzačmi sa uskutoční 12.06.2018 na Mestskom úrade v Trebišove.