Prihlásiť sa

Skúška siete elektronických sirén - 8. jún 2018

06.06.2018

Podľa pokynu sekcie č. SKR-OOR2-2017/000279-032 zo dňa 12.12.2017 bude piatok 8. júna 2018 o 12:00 hod. vykonaná akustická skúška siete elektronických sirén prostredníctvom modulov miestneho a rádiového ovládania.

Skúška elektronických sirén bude vykonaná zo stupňa - mestský úrad a obecný úrad.

Štatutár obce zabezpečí nahlásenie funkčnosti elektronickej sirény na odbor krízového riadenia  v deň skúšky do 14.00 hod. na  telefónne čísla:  672 2582,  6714 146. 
 

JUDr. Andrej TOBIÁŠ
 vedúci odboru krízového riadenia OÚ v Trebišove