Prihlásiť sa

Oznam o otvorení Špeciálnej materskej školy

08.06.2018

Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov oznamuje, že od 01.09.2018 otvára Špeciálnu materskú školu (pre mentálne a zdravotne postihnuté deti vo veku 3-6 rokov) na ulici Gorkého 614/18 v Trebišove.

V prípade záujmu prihlásiť detí do špeciálnej materskej školy kontaktujte riaditeľku PhDr. Danielu Feckovú na mobilnom čísle 0905 918 760, alebo na adrese Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov do 30.06.2018.