Prihlásiť sa

Plán kosenia 26. KT

25.06.2018

25.6.2018      sídlisko kpt. Nálepku, Ul. kpt. Nálepku

26.6.2018      ulice: Bottova, Tabaková, Štúrova, Kollárova, Jablonková, Tichá, Orechová

27.6.2018      sídlisko Juh, IBV Juh

28.6.2018      ulice: Družstevná, Mlynská, Nižnianska, Repná

29.6.2018      ulice: Ul. čsl. armády, Dopravná, Stavebná, Slovenská, Šafárikova, Kalinčiakova, Letná, Puškinova, Sládkovičova