Prihlásiť sa

Plán kosenia 28. KT

10.07.2018

Plán kosenia 28. KT

9.7.2018      ulice: Komenského, SNP

10.7.2018    Ul. M. R. Štefánika: nadjazd - ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

11.7.2018    Ul. M. R. Štefánika: ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - ČS Slovnaft

12.7.2018    ulice: Šrobárova, Hviezdoslavova, J. Husa, sídlisko J. Husa, sídlisko Mier

13.7.2018    ulice: Čsl. armády, Kutnohorská, Zimná, Tržná, vnútroblok bytových domov