Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 17.8.2018

01.08.2018

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

17. august 2018 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov - časť ul. J. Husa od č.d. 949/10 po č.d. 1337/30, od č.d. 1600/17 po č.d. 1258/37, na ul. Komenského č.d. 1456/2, č.d. 1960/4, na ul. J. Husa č.d. 15 - Daňový úrad, časť ul. Československej armády od č.d. 3724 po č.d. 1157/98, od č.d. 968/15 po č.d. 1046/61, na ul. Šrobárová č.d. 1005/6