Prihlásiť sa

Jesenné upratovanie 12. - 22. október 2018

26.09.2018

Mesto Trebišov vyhlasuje

JESENNÉ UPRATOVANIE

v dňoch 12.10.2018 - 22.10.2018

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu či samotnému mestu. S príchodom jesene sa chceme s týmto problémom zaoberať aj v našom meste.

Vyzývame občanov mesta, aby v rámci tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.

  • Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili ku veľkoobjemovým kontajnerom.
  • Elektronický šrot /práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď. /uložte k veľkoobjemovým kontajnerom sobotu 13.10.2018 (celý deň)

Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na Zberný dvor bezplatne.

Stavebný odpad sa do kontajnerov neukladá. Ten môžu občania Trebišova odovzdať celoročne na Zbernom dvore v Technických službách mesta Trebišov.

Spoločným úsilím dosiahnime poriadok a čistotu v našom meste.

 

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:

CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
LUČNÁ ulica - Drehňovec
VARICHOVSKÁ ulica  - zimný štadión
PUŠKINOVA ulica  - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER

PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - parčík
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
ŠKULTÉTYHO ulica - parkovisko AVŠ
IBV JUH - HVIEZDNA ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle