Prihlásiť sa

Plán kosenia 42. KT

16.10.2018

15.10.2018      Ul. M. R. Štefánika - nadjazd, priestor ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

16.10.2018      Ul. M. R. Štefánika, priestor ZŠ M. R. Štefánika, ČS Slovnaft

17.10.2018      ulice: Dopravná, Stavebná, Ul. Čs. armády,

18.10.2018      ulice: Slovenská, Šafárikova, Kalinčiakova, Letná, Puškinova, Sládkovičova, Ul. T. G. Masaryka

19.10.2018      Ulice: J. Kráľa, Čeľovská, 17. novembra, Záborského, Svätoplukova, Konečná, A. Dubčeka