Prihlásiť sa

Cintoríny počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

26.10.2018

1.  Otváracie hodiny na Mestskom cintoríne v Trebišove budú predĺžené od 30.10.2018 (utorok) 7.00 hod. - 22.00 hod. do 3.11.2018 (sobota). Cintoríny v mestských častiach Paričov a Milhostov sú otvorené nonstop.

2.   Mestský cintorín v Trebišove bude verejnosti prístupný nasledovne:

27.10.2018 (sobota)  - 7.00 hod. - 20.00 hod.
28.10.2018 (nedeľa)  -  7.00 hod. - 20.00 hod.
29.10.2018 (pondelok) - 7.00 hod. - 20.00 hod.
30.10.2018 (utorok) - 7.00 hod. -22.00 hod.
  31.10.2018 (streda) – otvorené nostop  /v  noci ostáva areál cintorína otvorený
   1.11.2018 (štvrtok) - otvorené nonstop /v  noci ostáva areál cintorína otvorený
   2.11.2018 (piatok)  - 7.00 hod. - 22.00 hod.
   3.11.2018 (sobota) - 7.00 hod. - 22.00 hod.
   4.11.2018 (nedeľa) - 7.00 hod. - 20.00 hod.

3.   Verejným osvetlením budú cintoríny osvetlené celú noc, od 17.00 hod. až do 6.00 hod.

4.   Počas sviatočných dní bude Mestským cintorínom v Trebišove znieť reprodukovaná smútočná hudba nepretržite, s krátkymi technickými prestávkami.

5.   Počas dní, kedy Mesto predĺži prevádzkové hodiny Správy cintorína, budú verejné toalety k dispozícii do 22.00 hodiny. V ostatné pracovné dní budú sprístupnené štandardne do 15.00 hod. v Dome smútku.

6.   Na cintoríne v Trebišove budú od 44. KT umiestnené 2 veľkoobjemové kontajnery  (cca 7000 l ) a 11 ks 1100 l (štandardne) mobilné kontajnery, z toho budú medzi nimi kontajnery určené na separovaný odpad. Zvýši sa aj frekvencia vyprázdňovania týchto kontajnerov podľa potreby. Na cintoríne v MČ Milhostov budú 2 ks kontajnerov v objeme 1100 l. Na cintoríne v MČ Paričov sú umiestnené takisto 2 ks kontajnerov v objeme 1100 l.

7.   Aj v tomto roku sa budú  môcť pozostalí, ktorí pricestujú z iných miest, prípadne zahraničia, informovať u správcu cintorína a lokalizovať hrobové miesto, ktoré hľadajú. V priestoroch Správy cintorína Trebišov sú mapky areálu cintorína s jednoduchým zobrazením jednotlivých sekcií. Službukonajúci zamestnanci v prípade potreby nasmerujú ku konkrétnemu hrobovému miestu.

8.   Na viditeľných miestach cintorína už sú uverejnené upozornenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove ,,Nedajte šancu zlodejom". Zároveň budú na bezpečnosť dozerať hliadky Rómskej poriadkovej služby a hliadky Mestskej polície Trebišov, ktorých výkon je počas sviatočných dní posilnený.