Výzva Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov

30.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov (RVPS TV) požiadala mesto Trebišov o zverejnenie tejto výzvy:

Dňa 6.11.2018 vydala EÚ VRK č. 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2006/80/ES, ktorým sa udeľovala výnimka na registráciu chovov ošípaných s 1 ošípanou chovanou pre vlastnú spotrebu. Vzhľadom na túto skutočnosť žiadame obce a mestá, aby informovali obyvateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ak chovajú čo i len 1 kus. 

Pri nahlásení je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- číslo chovu z CEHZ (ak má),
- názov chovu,
- adresa chovu,
- počet zvierat (ošípaných).

Tieto údaje je potrebné nahlásiť/ doručiť na adresu:

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Trebišov
Bottova ulica č. 2
Tel.:  +421/56/6722764
Email:  zdraviezvierat.tv@svps.sk