Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 11.2.2019

05.02.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

11. február 2019 od 07:40 h do 15:50 h

pre odberné miesto

časť ul. Kpt. Nálepku od č.d. 1387/3 po č.d.1394/31, od č.d. 1057/18 po č.d. 1449/26 a bytovky č.1452, č. 1451, č. 1450, č. 1448, č. 1449 a celá ul. Štúrová, celá ul. Bottová