Oznam o doručovaní rozhodnutí

01.03.2019

Vážení obyvatelia mesta Trebišov,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v týchto dňoch Vám budú prostredníctvom zamestnancov mesta Trebišov, na základe ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o  správe daní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doručované rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti. Zamestnanci sa na požiadanie preukážu preukazom zamestnanca.

Mesto Trebišov