Prihlásiť sa

Pozvanie na 1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

19.03.2019

Vážení Trebišovčania,

pozývame Vás na 1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu na rok 2019, ktoré sa uskutoční pondelok 25.3.2019 o 16.00 h v obradnej miestnosti MsÚ.

Mesto Trebišov zaviedlo participatívny rozpočet. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili jeho pravidlá. Participatívny rozpočet umožní obyvateľom mesta aktívne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií mesta. Prostredníctvom neho Trebišovčania rozhodnú, na aké aktivity a záujmy – tzv. občianske projekty bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci tohto kalendárneho roka.  

Trebišovčania môžu vyjadriť svoje nápady, návrhy projektov, konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste. Opatrenie môže mať charakter jednoduchého zásahu do verejného priestoru, alebo môže zohľadniť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov.

 

Mesto Trebišov