Prihlásiť sa

JARNÉ UPRATOVANIE 05.04.2019 - 14.04.2019

29.03.2019

Mesto Trebišov oznamuje občanom, že

v dňoch 05.04.2019 - 14.04.2019 sa uskutoční

JARNÉ  UPRATOVANIE

Vyzývame občanov mesta, aby v rámci jarného upratovania upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.

  • Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili k veľkoobjemovým kontajnerom.

  • Elektronický šrot (práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď.) uložte sobotu 13.04.2019 do 15.00 hod. k veľkoobjemovým kontajnerom.

Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na zberný dvor bezplatne.

Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme poriadok a čistotu v našom meste.

 

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:

MČ MILHOSTOV- Zvonárska ulica
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
LUČNÁ ulica - Drehňovec
VARICHOVSKÁ ulica  - zimný štadión
PUŠKINOVA ulica  - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER

PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - parčík
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
ŠKULTÉTYHO ulica - parkovisko AVŠ
IBV JUH - HVIEZDNA ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle

Drobný stavebný odpad môžu obyvatelia mesta doniesť na Zberný dvor (Stavebná ul. 2) v čase úradných hodín za poplatok.

V období medzi jarným a jesenným upratovaním je zakázané vykladať odpad na zelený pás v meste. V opačnom prípade bude situácia riešená mestskou políciou ako priestupok. Obyvatelia majú možnosť konáre a lístie doviesť bezplatne na Zberný dvor do Technických služieb mesta Trebišov, Stavebná ul. č. 2.