Prihlásiť sa

Termíny aprílových stretnutí participatívnych komunít

29.03.2019

Na 1. verejnom stretnutí k participatívnemu rozpočtu mesta (25.3.) sa zo zúčastnených občanov vytvorili tri participatívne komunity, v rámci ktorých boli prezentované nasledujúce neformálne návrhy projektov:

1.            participatívna komunita – Oddychové zóny:
a)            oddychová zóna (ihrisko) na sídlisku Juh,
b)           oddychová zóna na Tržnej ulici,
c)            ohniská s prístreškami (nutné špecifikovať lokality),

2.            participatívna komunita – Ihriská a športoviská:
a)            lezecká stena v priestoroch športovej haly,
b)           ihrisko na sídlisku Mier,
c)            dopravné ihrisko (nutné špecifikovať lokality),

3.            participatívna komunita – Zatraktívnenie mestského parku:
a)            petangové ihrisko v mestskom parku (prebieha proces overovania na Krajskom pamiatkovom úrade),
b)           „Tarzánia“ v mestskom parku (prebieha proces overovania na Krajskom pamiatkovom úrade).

Okrem uvedených projektov občania prezentovali aj ďalšie podnety na zlepšenie a skvalitnenie života v meste Trebišov:

  • viac propagovať separáciu komunálneho odpadu,
  • zvýšiť mieru separácie predovšetkým na verejných priestranstvách,
  • oplotiť priestor medzi bytovým domom na ulici Komenského 2222/87 a MŠ Pri Polícii a v tejto lokalite odstrániť jestvujúce pieskoviská,
  • vybudovať náučný chodník v mestskom parku,
  • vyčleniť priestor pre výbeh psov v lokalite sídliska Juh.


Ďalšie stretnutia participatívnych komunít sa uskutočnia v apríli:

•             streda 03.4.2019 o 15.00 h

•             streda 10.4.2019 o 15:00 h

•             streda 17.4.2019 o 15:00 h

•             streda 24.4.2019 o 15:00 h