Prihlásiť sa

Upozornenie na rešpektovanie pokynov počas JARNÉHO UPRATOVANIA (05. - 14. apríl 2019)

08.04.2019

Prosíme občanov mesta Trebišov, aby rešpektovali pokyny súvisiace s aktuálne prebiehajúcim Jarným upratovaním a nevytvárali nelegálne skládky stavebného odpadu pri veľkoobjemových kontajneroch.

Drobný stavebný odpad môžu obyvatelia mesta doniesť na Zberný dvor (areál Technických služieb mesta Trebišov, Stavebná ul. 2) v čase úradných hodín za poplatok.

Mesto Trebišov