Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Právnik

16.04.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Právnik

Rámcová náplň práce:

 • Právne poradenstvo pre oddelenia MsÚ, poslancov MsZ
 • Spracovanie, resp. kontrola zmlúv
 • Problematika verejnej správy -právomoci primátora, viceprimátora, zastupiteľstva, vzájomné vzťahy medzi mestom a jeho organizáciami
 • Kontrola podkladov určených na zasadnutia MsZ
 • Účasť na MsZ
 • Zastupovanie mesta v súdnych sporoch
 • Poskytuje právne poradenstvo pri vypracúvaní všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov   v súlade so všeobecne záväznými  právnymi predpismi,
 • Upozornenia, protesty prokurátora
 • Priestupkové konania
 • Konania na polícii
 • Súdne konania, ak mesto nie je zastúpené ex. právnikom
 • Exekučné konania
 • Sprístupňovanie informácií podľa zákona
 • Vydávanie stanovísk mesta k vyhláseniu o vydržaní nehnuteľnosti
 • Podávanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľnosti
 • Vykonáva a plní úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo.

Iné kritériá:

 • odborná prax minimálne 3 roky,
 • znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové znalosti: Windows, MS Office,
 • organizačné schopnosti: samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do utorka 23. apríla 2019 do 10:00 h na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e-mail: sucha@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: