Prihlásiť sa

Postrek stromov pagaštana konského proti škodcovi

24.04.2019

V dňoch od 01. 05. 2019 do 15. 05. 2019, v čase od 22,00 hod. do 02,00 hod., mesto Trebišov uskutoční
postrek stromov pagaštana konského proti škodcovi - ploskáčikovi pagaštanovému v intraviláne mesta.

Postrek bude realizovaný s použitím prípravku DIMILIN 48SC. V prípade nepriaznivého počasia mesto Trebišov oznámi obyvateľom zmeny termínov postreku.

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Prílohy: